Kántor Zoltán

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2006. nov. 20.

Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény). Budapest: Rejtjel, 2004. (a kötet tartalomjegyzéke olvasható itt)


Bevezető

Nacionalizmuselméletek
- szöveggyűjtemény -
szerk. Kántor Zoltán

Tartalom


Előszó:
Történelmi gyökerek
Smith, Anthony D.: A nacionalizmus és a történészek
Elméletek
Gellner, Ernest: A nacionalizmus kialakulása: a nemzet és az osztály mítoszai

Anderson, Benedict: Képzelt közösségek
Mann, Michael: A modern európai nacionalizmus kialakulása
Breuilly, John: Állam és nacionalizmus
Hechter, Michael: A nacionalizmus megfékezése
Greenfeld, Liah: Nacionalizmus és modernitás
Smith, Anthony D.: A nemzetek eredete
Hroch, Miroslav: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlődéséig: a nemzetépítés folyamata Európában
Schöpflin György: Nemzet, modernitás, demokrácia


Más megközelítések


Barth, Frederik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében.
Linz, Juan J.: Nem­zet­épí­tés és ál­lam­épí­tés
Dieckhoff, Alain: Egy megrögzöttség túlhaladása - a kulturális és politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése


Összegzések


Conversi, Daniele: A nacionalizmuselmélet három irányzata
Hutchinson, John: Etnicitás és modern nemzetek
Calhoun, Craig: Nacionalizmus és etnicitás


Módszertani kérdések


Verdery, Katherine: "Nemzet" és "nacionalizmus": merre tovább?
Brubaker, Rogers: A nemzet mint intézményesült forma, gyakorlati kategória, esetleges esemény
A magyar nyelven megjelent nacionalizmusra vonatkozó tanulmányok
Az angol nyelven megjelent nacionalizmusra vonatkozó tanulmányok
A tanulmányok eredeti megjelenési helye
A magyar nyelven megjelent tanulmányok első megjelenési helye